2e Bestuursrapportage 2018

Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Programma 'Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving'

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 18.624

26,7 %

Baten

€ 8.605

12,3 %