2e Bestuursrapportage 2018

Bijlage II Investeringsplanning

Investeringsplanning

Primair

Begrotings

Berap

Totaal

wijzigingen

 II

tm berap-I

2018

2018

2018

2018

Vervangen speelvoorzieningen

47

466

0

513

Mergelakker: clubhuis gebouw voetbal

0

49

0

49

MFC Stein centrum inrichting

0

90

0

90

Streekmuseum

0

22

0

22

Uitbreiding archeologisch reservaat

0

6

0

6

Gebouwelijke aanpassing Poolster

0

85

0

85

Mergelakker: clubhuis gebouw tennis

0

24

0

24

Vervangen afrastering acco Mergelakker

43

0

43-

0

Vervangen afrastering acco Molenpark

0

10

10-

0

Vervangen ballenvangers t Hetjen

10

0

10-

0

Vervangen ballenvangers Heuvelstr

40

0

40-

0

Vervangen accom.afrastering voetb Urmond

0

22

22-

0

Vervangen masten veldverl B-C t Hetjen

29

0

29-

0

Renovatie toplaag sportveld t Hetjen

29

0

0

29

Vervangen masten veldverl Molenpark

12

0

12-

0

Vervangen masten veldverl tennis Urmond

20

0

20-

0

Vervangen ballenvangers voetb Molenpark

14

0

14-

0

Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS

20

0

20-

0

Verv mast veldverl B voetbal Havantia

15

0

15-

0

Legionella preventie

130

0

0

130

* Samenleving met sociale,vitale kernen

408

772

233-

947

Camera's ( 2 st )

0

12

0

12

Aankoop gronden Heidekamppark

0

95

0

95

Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen

232

302

0

534

Rioolvergroten,afkoppelen Vaartstraat

40

0

40-

0

Rioolvergroten,afkoppelen Moutheuvel

140

0

140-

0

Afkoppelen kern Maasband

775

240

0

1.015

Starterslening

100

0

0

100

GGA Urmond Oost (wegen)

1.624

35

0

1.659

GGA Urmond Oost (riolen)

2.000

282

0

2.282

Reconstructie Mauritsweg Stein

1.540

5-

1.200-

335

Reconstructie rotonde ACL

600

15-

565-

20

Trap Casa Montana

0

30

0

30

LED armaturen openbare verlichting

90

0

0

90

Vervangen boogbrug Veestraat

1.450

1.370-

0

80

Afkoppelen omgeving Odalaan Urmond

165

0

165-

0

Upgraden openbaar deel Steinerbos

1.100

47

0

1.147

Bromauto's inzamelen huisvuil

0

20

15-

5

Woonwagens inrichting

0

8

0

8

Woonwagens technische installaties

0

5

0

5

Woonwagens

0

38

0

38

Nog te bepalen projecten vervangen riool

300

0

100-

200

Geluidsvoorziening Tilliastraat

0

13

0

13

Vervangen lichtmasten

50

0

0

50

Rehabilitatie Nieuwe Postbaan

730

177

656-

251

Parkeerplaats Maasband

90

10

0

100

Reconstructie Heidekampweg

1.500

0

1.500-

0-

Verkeersmaatr veilige schoolomgeving

200

131

0

331

Fietspad Meers-Stein

595

3

0

598

Herinrichten Mergelakker

75

124

0

199

Snelheidsremmers Industrieweg-Havenstr

0

70

0

70

Aanpassen komgrenzen GOW

60

50

0

110

Aanpassen fietsroutenetwerk

110

0

0

110

Vervangen riool Dr.Everhartstraat

0

15

0

15

Herinrichting Stationsstraat

150

0

0

150

Rotonde Steinderweg

150

0

0

150

Rotonde Stadhouderslaan ingang Seinerbos

450

450-

0

0

Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei

350

0

40

390

Aanhaking Haalbrugkens-Dr Jonker Kessel

0

548

0

548

Maatregelen waterplan Stein Centrum

0

128

128-

0

Reconstr Julianastr-Raadhuisstr (riool)

200

249

0

449

Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad

0

243

243-

0

* Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

14.865

1.036

4.711-

11.190

Cash automaat

0

3

0

3

* Dienstverlenende gemeente

0

3

0

3

Ipads tbv raadsleden

22

0

7-

15

Social Intranet

40

0

0

40

* Samenleving trots bewust eigen kwaliteit

62

0

7-

55

Nieuw meubilair nieuw gemeentehuis

0

22

0

22

Webrichtlijnen,upgrade internet P.01

0

7

0

7

Gemeenschappelijke Machtigings P.07

0

10

0

10

Overheidsservicebus P.17

0

8

0

8

Telefoontoestellen

0

98

15-

83

Vervangen KIA Picanto

15

0

15-

0

ICT voorziening nw werkplek transitie

0

2

0

2

Aanpassingen inrichting gem. transitie

0

5

0

5

Switches core werkplek

25

0

0

25

Aanpassen meubilair raadzaal

0

50

0

50

Camerasysteem gemeentehuis

0

2

0

2

BAG 2.0

0

28

0

28

Warmtepomp

0

0

74

74

Koppelingen met andere applicaties P.22

0

0

0

0

E-facturen P.34

0

33

0

33

Managementinformatiesysteem P.59

0

2

0

2

Basisreg Lonen, Arbeids en Uitkering P.6

16

0

0

16

Basisregistratie Ondergrond P.67

12

0

0

12

* Algemene Dekkingsmiddelen

68

266

44

377

Totaal

15.403

2.077

4.908-

12.571