2e Bestuursrapportage 2018

Een samenleving met sociale vitale kernen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 23.708

34,0 %

Baten

€ 4.889

7,0 %