2e Bestuursrapportage 2018

Paragraaf 'Financiering'

Rente
In 2015 is de ECB gestart met het grootschalig aankopen van staatsobligaties. De verwachting is dat dit opkoopprogramma voor het einde van 2018 wordt beëindigd en dit zal gaan leiden tot hogere rente. Vooralsnog zijn de rentes op de geld- en kapitaalmarkt nog altijd extreem laag. Dit extreem laag percentage zorgt ervoor dat Stein zeer lage financieringskosten heeft op deze leningen. Ook het later uitvoeren van de voorgenomen investeringen dan geraamd zorgt er voor dat een deel van het budget van 2018 niet meer nodig zal zijn. Dit incidenteel voordeel bedraagt € 185.000