2e Bestuursrapportage 2018

Bijlage I Reserves & voorzieningen

Mutaties reserves

2018

(x € 1.000)

primaire begroting

begrotings
wijzigingen tot berap-II

mutaties in

berap-II

tot. mutaties 2018 na
berap-II

Reserve Sociaal Domein

-1.009

-756

432

-1.333

Reserve uitbreiding sporthal Stein

-20

0

0

-20

Reserve archeologisch museum

-8

0

0

-8

Reserve Maaslandcentrum

-20

0

0

-20

Reserve nieuwbouw IKC de Triviant

-68

0

0

-68

Samenleving met sociale,vitale kernen

-1.125

-756

432

-1.449

Reserve BGE

-132

0

0

-132

Reserve afkoop geld steun woonw standpl

-1

0

0

-1

Reserve gem huisvesting

-41

0

-9

-49

Reserve egalisatie afval

-196

-112

-31

-339

Reserve MFC Stein

-7

0

0

-7

Reserve Mergelakker

-17

0

0

-17

Reserve pilots duurzaamheid

0

1.000

0

1.000

Reserve renovatie brug Urmond

0

2.000

0

2.000

Reserve invoering omgevingswet

0

500

0

500

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

-392

3.388

-39

2.956

Bestemmingsreserve fietsbrug Meers

-75

0

0

-75

Bereikbare en bedrijvige gemeente

-75

0

0

-75

Reserve bijdrage LED

-76

0

0

-76

Dienstverlenende gemeente

-76

0

0

-76

Reserve incidentele investeringen

-135

0

0

-135

Algemene reserve

-158

-7.052

-77

-7.287

Reserve krimp

-349

-150

0

-498

Reserve doorontwikelingsbudget personeel

0

1.000

0

1.000

Algemene Dekkingsmiddelen

-642

-6.202

-77

-6.921

Totaal

-2.309

-3.571

316

-5.563

Mutaties voorzieningen

2018

(x € 1.000)

primaire begroting

begrotings
wijzigingen tot berap-II

mutaties in
berap-II

tot.mutaties 2016 na
berap-II

Voorz groot sporttechnisch onderhoud

-28

0

0

-28

Voorz groot ond gem huizen fanfarezaal

28

0

0

28

Voorziening (groot) bouwk onderhoud BOP

81

0

0

81

Samenleving met sociale,vitale kernen

80

0

0

80

Voorz onderh kunstwerk (bruggen etc)

26

-102

0

-76

Voorziening Riool ex art 44 lid 2

-414

45

45

-369

Voorz groot onderhoud wegen

19

-28

-123

-9

Voorz wachtgeld verplichtingen

-10

0

0

-10

Voorziening boventallige medewerkers

-52

-2

0

-54

Voorz pensioenverplichtingen (oud) weth

34

-45

-45

-11

Voorziening wethoudersuitkeringen

-95

78

78

-17

Samenleving trots bewust eigen kwaliteit

-123

31

33

-93

Totaal

-412

-54

-45

-21